Yüksek akışkanlık gösteren (MFR > 75 gr/cm3) malzemelerde ön ısıtma esnasında malzeme tümüyle akıp bitmektedir. Bu da testin yapılamamasına neden olur. Bu durumu önlemek için nozulun deliğini ön ısıtma esnasında kapatan nozul tıkacı mekanizmaları önerilmektedir.

Manuel ve otomatik versiyonları bulunmaktadır. Manuel versiyonda kapatma ve açma işlemi elle yapılmakta, otomatik versiyonda dokunmatik panel ya da MiConnect programı üzerinden yapılmaktadır.

Bazı neme duyarlı malzemelerde kullanılmak üzere ısıtmalı versiyonları da mevcuttur.

Nozul tıkacı kullanıldığında 2000 gr/cm3 MFR değerine sahip malzemeler dahi Göttfert Melt Flow Index (Erime Akış İndisi) cihazları ile ölçülebilmektedir.